Online datingtips org Sexchat togirls


28-Dec-2019 11:06

Redaktøren skal opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet.

Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.Etiske normer for pressen (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner) Den enkelte redaktør og medarbeider har ansvar for å kjenne pressens etiske normer og plikter å legge disse til grunn for sin virksomhet. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati.